Sjukgymnastik/­fysioterapi

När du som patient träffar en sjukgymnast/fysioterapeut på ett nybesök gör vi en undersökning och en bedömning av ditt tillstånd. Sedan kommer vi tillsammans överens om en behandlingsplan. Ett nybesök tar cirka 30-40 minuter.

Individuellt anpassad träning

Vi utformar individuellt anpassade träningsprogram för personer med funktionshinder till följd av skador, sjukdomar och/eller åldersrelaterade besvär. Träningen kan bestå av styrka, rörlighet, koordination, kondition och balans.

Målet med träning som behandling är att förbättra fysiska förmågor genom aktiv träning men även att öka kunskapen om friskvård, hälsa och sjukdom för att stärka möjligheterna till fortsatt träning hemma eller i annan verksamhet.

Manuella behandlingstekniker

Vi använder oss av metoderna MDT/McKenzie och OMT (Ortopedisk Manuell Terapi).

Målet är att lindra smärta och återställa funktion. Manuell behandling kompletteras ofta med råd om ergonomi och egenträning eller med handledd fysisk träning.

Smärtlindring

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) är en smärtlindrande metod som bygger på ”gate-control”-teorin dvs att smärtan blockeras på ryggmärgsnivå genom stimulering av grova beröringsnervtrådar. Den elektriska stimuleringen sker via elektroder på huden, antingen med högfrekvent eller lågfrekvent ström. Här kan du läsa mer om TENS.

Akupunktur är en metod där man placerar nålar i så kallade akupunkturpunkter. Vid behandlingen skickas impulser via tunna nerver från det behandlade området till ryggmärgen varifrån impulserna skickas vidare till hjärnan. Som svar på stimuleringen produceras och frigörs olika ämnen bl a kroppseget morfin, s k endorfin. Här kan du läsa mer om Akupunktur.

FaR – fysisk aktivitet på recept (Anpassad träning)

Motion kan förebygga sjukdomar. FaR står för fysisk aktivitet på recept och innebär att man får ett recept på någon rörelseaktivitet som är anpassad till de förutsättningar och önskemål man själv har. Du kan få ett FaR-recept på din rehabmottagning eller vårdcentral.

 

Masthugget Rehab Sjukgymnastik