Gruppverksamhet

Avspänning

Den avspänningsteknik vi lär ut är både kroppslig och mental. Den gör dig medveten om var du har dina kroppsliga spänningar och övar dig på att vara närvarande och mentalt fokuserad. Avspänning handlar om att skapa lugn, ro och harmoni. Behandlingen ges i grupp men kan också anpassas och ges individuellt.

MediYoga

Kärnan i MediYoga är att skapa ökad balans fysiskt, mentalt och emotionellt.

MediYoga kan definieras som en form av helhetsträning som stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten samt ökar kroppens rörlighet/flexibilitet och styrka.

MediYoga är utvecklad under kliniskt arbete med människor på flera hundra svenska arbetsplatser sedan 1997.

Artrosskola

Artrosskolan vänder sig till personer med artros i höfter, knän eller händer. Artrosskolan består av två gemensamma lektionstillfällen där du får lära dig mer om artros, vad som händer när man får artros, varför man kan få artros och vad man kan göra åt det. Om du inte har möjlighet att komma till vår mottagning så erbjuder vi även digital artrosskola via 1177.

Stresskola

Stresskolan är ett koncept utvecklat vid institutet för stressmedicin (ISM). Den bygger på evidens och beprövad erfarenhet. Du får lära dig om vad som händer i kroppen vid stress, arbeta med strategier för att kunna minska sin stress och olika förhållningssätt då man utsätts för stress. Du får också lära dig om fysisk aktivitet, återhämtning samt avspänning i olika former.
Stresskolan har 6 grupptillfällen och sträcker sig över 12 veckor.

Träffarnas innehåll bygger på varandra varför du bör närvara på de flesta träffarna. Programmet kräver motivation och aktivt deltagande. Små uppgifter ges mellan träffarna som du får arbeta med hemma för bästa resultat.

Sömnskola

Sömnskolan är utvecklad inom Västra Götalandsregionen (VGR) och bygger på kognitiv beteende terapi(KBT). Den vänder sig till personer som har svårt att somna, vaknar ofta och/eller vaknar mycket tidigt.

Sömnskolan sträcker sig över en 3-månaders period med 7 grupptillfällen och 1-3 individuella besök. Målet är att få en bättre och djupare sömn utan sömnmedicin.

Träffarnas innehåll bygger på varandra varför du bör närvara på de flesta träffarna. Programmet kräver motivation och aktivt deltagande. Små uppgifter ges mellan träffarna som du får arbeta med hemma för bästa resultat.

 

Gruppverksamhet på Masthugget Rehab