Om oss

Ewa Stenman
Legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut sedan 1994. Vidareutbildad inom ortopedi/OMT och idrottsmedicin. Arbetar dessutom med kvinnohälsa, stress, andning, sömnbesvär och gör hälsoprofilsbedömningar. Akupunkturutbildad inom smärta, stress, spädbarnskolik, obstetrik och gynekologi. Är certifierad coach, utbildad inom kognitiv beteende terapi (KBT) och MammaMage/MaternityHealth .


Cornelia Cederholm

Cornelia Cederholm
Legitimerad fysioterapeut sedan 2018. Vidareutbildad inom Mekanisk Diagnos och Terapi Ländrygg MDT A.


Ida Hallengren (Föräldraledig)
Legitimerad fysioterapeut sedan 2014. Bedömer och behandlar barn med skallasymmetrier och torticollis, motoriska svårigheter eller smärtor. Även vidareutbildad inom idrottsmedicin, både för barn och vuxna. Akupunkturutbildad inom smärta.


Frida Gustafsson
Legitimerad arbetsterapeut sedan 2014. Vidareutbildad i handrehabilitering och stresshantering. Rehabkoordinator.