Arbetsterapi

Arbetsterapeuten kan hjälpa dig som har svårt att klara av dina vardagliga aktiviteter på grund av skada, sjukdom, neurologiska tillstånd eller andra svårigheter som skapar obalans i din vardag.

Åtgärderna kan vara:

Hjälpmedelsrådgivning/­förskrivning

Bedömning och utprovning av hjälpmedel t ex förflyttnings-, uppresnings-, förhöjnings- och kognitiva hjälpmedel.

Anpassningar i hemmet

Utredning och bedömning för intygsskrivning vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Handrehabilitering

Vid skador i handen samt vid besvär med smärta, domningar och funktionsnedsättningar i händerna.

Psykisk ohälsa

Utredning och behandling för att hitta balans i din vardag vid stressrelaterade besvär och psykisk ohälsa.

Ergonomi

Ergonomisk rådgivning för att använda kroppen på rätt sätt i vardagliga aktiviteter.

 

Du är välkommen utan remiss.

 

Arbetsterapeut