Arbetsterapi

Arbetsterapeuten kan hjälpa dig som har svårt att klara av dina vardagliga aktiviteter genom:

Hjälpmedelsförskrivning

Bedömning och utprovning av hjälpmedel t ex förflyttnings-, uppresnings-, förhöjnings- och kognitiva hjälpmedel.

Anpassningar i hemmet

Utredning och bedömning för intygsskrivning vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Handrehabilitering

Vid besvär med smärta, domningar och funktionsnedsättningar i händerna.

 

Arbetsterapeut